montaż
zgarniacz łańcuchowy WK-4ETAP 1:
Przygotowanie budynku inwentarskiego do montażu zgarniacza WK-4
(wykonanie kanałów oraz instalacji ściekowej odprowadzającej gnojowicę).

Odbiorca urządzenia wyżej wymienione czynności wykonuje zawsze we własnym zakresie korzystając ze znajdujących się na stronie internetowej informacji, rysunków technicznych-prace budowlane, zdjęć, instrukcji montażu i obsługi oraz dostarczonych pocztą materiałów.

Ewentualne pytania oraz zamówienia materiałów informacyjnych prosimy kierować pod numer 076 855 02 57 lub wpisywać bezpośrednio na stronie wwww. Chętnie udzielimy odpowiedzi.

Roboty budowlane poprzedzające montaż zgarniacza muszą być wykonane starannie, zgodnie z rysunkami dostarczonymi przez producenta.

Wytrzymałość betonów użytych do wykonania kanałów winna zapewnić trwałość (ca Rw-270). W miejscach przejść i przejazdów, gdzie kanał jest przykryty należy wykonać podwyższenie posadzki z wgłębieniem na osadzenie przykrywy tak, aby głębokość mierzona od dna kanału do pokrywy wynosiła min. 30 cm. (zdjęcie nr 4)


Wykonany w ten sposób prześwit kanału ułatwi przesuwanie się w nim łańcucha-łapy wraz z obornikiem. W dnie kanału gnojowego należy wykonać studzienki pokrywając je ramkami kratki ściekowej. Dno kanału gnojowego należy wykonać ze spadkiem 3% po obu stronach w kierunku kratki ściekowej .Przyczyni się to do likwidowania nadmiernej ilości cieczy gnojowej z kanału. Odpływ cieczy ze studzienki odbywa się rurami do zbiornika o średnicy min. 150 mm. (zdjęcie nr 1, 2, 3)

Dno osadnika studzienki musi być obniżone w stosunku do dna rury o 20-30 cm w celu zbierania osadów i innych nieczystości. W dnie kanału, w odległości 3cm od wewnętrznej ściany kanału na całej długości przebiegu łańcucha należy zabetonować ślizg łańcucha (kontownik 50x5) uzupełniony o odpowiednie kotwy z drutu żebrowanego 0 10. (zdjęcie nr 4)

W rogach kanałów należy zostawić niezabetonowane miejsca na trzy koła narożne i jedno koło kierunkowe. Należy także zostawić niezabetonowane miejsca na kotwy wyrzutni. (zdjęcie nr 4, 5, 6)ETAP 2:
Montaż kół narożnych, koła kierunkowego oraz kotw wyrzutni.

Powyższy etap polega na odpowiednim ustawieniu i zabetonowaniu kół oraz kotwy podstawy wyrzutni i kotwy podpory.

Montaż kotw wyrzutni: (zdjęcia nr 1, 2, 3, 4)Montaż kół narożnych i koła kierunkowego: (zdjęcia od 1 do 14)

Ślizg koła narożnego oraz kierunkowego można przyspawać z obydwóch stron do ślizgu łańcucha zabetonowanego w dnie kanału.


Uwaga!
Elementy te powinny być nienaruszone przez okres 3 tygodni od momentu zalaniu betonem.


ETAP 3:
Montaż wyrzutni - postawienie wyrzutni wraz z założonym napędem, silnikiem i łańcuchem.

Montaż wyrzutni należy wykonać po okresie 3 tygodni od momentu zabetonowania kół narożnych, koła kierunkowego oraz kotw wyrzutni.

Jeżeli nabywca urządzenia robi to we własnym zakresie to do podniesienia wyrzutni może wykorzystać ładowacz hydrauliczny (typu Cyklop) lub inne urządzenia o podobnym zastosowaniu. Wyrzutnię łatwiej jest montować z już założonym napędem, silnikiem i założonym łańcuchem należy jednak przy podnoszeniu wziąć pod uwagę wzrost wagi tak złożonego wcześniej kompletnego elementu urządzenia. Wyrzutnię w dolnej części należy przykręcić a następnie przyspawać do kotwy podstawy wyrzutni. (zdjęcia nr 1 i 2)


Podporę wyrzutni należy przymocować za pomocą dwóch śrub w górnej części do wyrzutni, w dolnej przyspawać do kotwy wyrzutni. Jeżeli wyrzutnia składa się z dwóch części to po skręceniu obydwie części koryta wyrzutni należy zespawać ze sobą. (zdjęcie nr 3)


ETAP 4:
Montaż łańcucha, regulacja napięcia łańcucha i uruchamianie.

Łańcuch wraz z przyspawanymi łapami zgarniającymi dostarczany jest w odcinkach dziesięciometrowych. Dołączone są także ogniwa łączące i nakładki. Połączenia odcinków łańcucha dokonuje się za pomocą ogniw łączących oraz przyspawanych do nich nakładek. (zdjęcie nr 2)

Po złączeniu łańcuch należy odpowiednio napiąć skracając jeżeli jest taka konieczność. Napinanie oraz skracanie łańcucha najlepiej przeprowadzić w miejscu w którym znajduje się napinacz łańcucha przy wyrzutni, jednocześnie regulując napędem oraz napinaczem jego napięcie i odpowiednio obciążając napinacz. (zdjęcie nr 1)


Następnie należy dokładnie sprawdzić stan powłok lakierniczych-wszelkie uszkodzenia zamalować. Jednocześnie po zakończeniu montażu przed uruchomieniem dokonujemy konserwacji i smarowania.

Montaż instalacji elektrycznej użytkownik urządzenia wykonuje we własnym zakresie, przez osobę uprawnioną.

Pierwsze uruchomienie powinno trwać od kilku do kilkunastu minut po którym jeśli jest to konieczne regulujemy ostatecznie napięcie łańcucha.zadowolenie klientów


Oglądaj nasze filmy na kanale YouTube