Montaż zgarniacza WK-4 w miejsce innego wyeksploatowanego
zgarniacza łańcuchowego o podobnej konstrukcji i zasadzie działaniaMontaż koła narożnego

Montaż koła narożnego odbywa się na bazie zakotwionej osi koła z wyeksploatowanego i zdemontowanego zgarniacza.


Oczyszczanie osi i podłoża


Dopasowanie i wypoziomowanie podstawy nowej osi.


Ucięcie osi przy podstawie.


Dopasowanie i zakotwienie ślizgu łańcucha.


Przyspawanie podstawy nowej osi do starej osi oraz przyspawanie ślizgu łańcucha z jednoczesnym zespoleniem ze ślizgami bocznymi.


Wypoziomowanie i przyspawanie nowej osi do podstawy.


Założenie koła narożnego.


Koło narożne - zgarniacz w ruchu.

Montaż koła kierunkowego

Montaż koła kierunkowego polega na zamontowaniu skrzyni koła kierunkowego wraz z kołem bezpośrednio do dna i boków kanału za pomocą systemu kotwiącego.


Przygotowanie kanału polegające na zdemontowaniu starych kół kierunkowych poprzedniego zgarniacza oraz wykuciu obniżenia na dno skrzyni.


Montaż skrzyni do boków kanału oraz dna za pomocą systemu kotwiącego. Ślizgi łańcucha zostają przyspawane z obydwóch stron do dna skrzyni.


Koło kierunkowe - zgarniacz w ruchu.

Montaż wyrzutni

Montaż wyrzutni odbywa się przy wykorzystaniu kotw z poprzedniego wyeksploatowanego zgarniacza łańcuchowego.


Demontaż wyrzutni wyeksploatowanego zgarniacza bez naruszenia kotwy wyrzutni widocznej na zdjęciach.


Przyspawanie nowej kotwy WK-4 do starej kotwy z poprzedniego zgarniacza.


Przykręcenie podniesionej wyrzutni do kotwy.


Zamontowanie podpory wyrzutni bezpośrednio do podłoża betonowego lub do kotwy podpory wyrzutni z poprzedniego zgarniacza.

Montaż łańcucha


Rozciągnięcie łańcucha w kanałach.


Połączenie łańcucha ogniwami łączącymi oraz napięcie przy wyrzutni.
Napinać łańcuch można za pomocą napędu, ślizgu dociskającego lub napinacza.


zadowolenie klientów


Oglądaj nasze filmy na kanale YouTube