montaż
zgarniacz hydrauliczny H-700 KRET


Przed montażem zgarniacza odbiorca urządzenia przygotowuje kanały obornikowe, a także zabetonowuje kostki prowadzące listwę w kanałach oraz kotwy prasy zgarniacza.

Etapy montażu zgarnaicza H700 Kret:


Ustawienie i przyspawanie pracy sgarnaicza wraz z tunelem wylotowym do zabetonowanych kotw.


Zamontowanie głównego siłownika do korpusu pracy.


Ułożenie list zgarnaicza wzdłóż kanału.


Połączenie listw prowadzących zgarniacza.


Zamontowanie łap.


Montaz zasilacza i instalacji hydraulicznej.


Pierwsze uruchomienie urządzenia.


Całkowite lub częściowe zabetonowanie prasy zgarniacza oraz tunelu wylotowego.


zadowolenie klientów


Oglądaj nasze filmy na kanale YouTube